Pauzepraatje-Mededelingen

3 oktober 2023 0 Door Harry van der Mark

Koorreis Wales 2024
In het pauzepraatje heeft voorzitter Paul de Witte aangegeven dat er in dit KHMjournaal nadere mededelingen zouden komen inzake de koorreis naar Wales in 2024. Dat is niet gelukt. Er is wat nader overleg nodig binnen het bestuur. In het pauzepraatje van donderdag a.s. komt Paul hier op terug.

Nieuw repetitierooster/mapinhoud
N.a.v. de komende concerten heeft Jacco een nieuw rooster gemaakt. Let op: Donderdag a.s. wordt er al volgens bijgaand rooster gerepeteerd. Dus graag de map opnieuw inrichten en de stukken van te voren doornemen.

KerstKleinKoor-Theo Sterenberg, Harry van der Mark

Op de oproep voor deelname aan een KerstKleinKoor, is voldoende gereageerd. Wouter Munsterman is bereid om de pianopartijen voor het repertoire in te gaan spelen, zodat we altijd (digitale) pianobegeleiding bij ons hebben. Van vier kerststukken is er al eens een pianopartij ingespeeld. Met deze bestanden willen we een keer gaan oefenen om te zien of dit werkbaar is voor het KerstKleinKoor. 
De oefenavond is gepland op donderdag 12 oktober a.s. van 18.45 – 19.45 in onze oefenruimte bij Oyfo. De volgende stukken staan dan op het programma:

716 Leise rieselt der Schnee
721 Let it snow
721 Rudolph the red nosed reindeer
722 White Christmas

Het is noodzakelijk dat je de stukken thuis goed oefent, want je zult je eigen partij zelfstandig moeten  kunnen zingen. De piano helpt je bij het vinden van de juiste toonhoogte. De pianobegeleiding zal aan de stukken worden toegevoegd in de KHM-bibliotheek (bij de audiobestanden).

Hoe gaat het verder?
Onder voorbehoud dat de proef slaagt, gaan we als volgt verder:
Eind oktober zal Wouter de nog resterende pianopartijen gaan inspelen. Deze worden ook in de KHM-bibliotheek geplaatst. Half november geginnen we met het oefenen van de stukken op donderdagavond van 18.45-19.45 uur. De 1e twee repetities staan o.l.v. Jacco, de laatste 2 repetities o.l.v. Harry. Repetitiedata zijn: 17 november; 24 november; 1 december en 8 december. Er zijn 14 stukken geselecteerd, allemaal bekend repertoire. We gaan kijken of dit haalbaar is.

Het idee is om op 1 of 2 kerstmarkten op te treden en in 1 of 2 verzorgingshuizen in Hengelo, Delden of Borne in de periode van 9 – 23 december 2023 (uiteraard buiten de concerten van het grote koor om). Data zijn nog niet bekend.

Formele opgave:
Je kunt je opgeven voor het KerstKleinKoor door een email te sturen naar: kerstkleinkoorkhm@gmail.com Als je je opgeeft, dan committeer je je aan de repetities en de optredens van het KerstKleinKoor. Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 11 oktober a.s.

Activiteiten/concertaankondigingen andere culturele verenigingen:
Er zijn veel aankondigingen binnengekomen van activiteiten bij andere verenigingen. Bij deze de posters in willekeurige volgorde: