Categorie: Pauzepraatje/mededelingen bestuur

Het pauzepraatje zoals verwoordt tijdens de pauze van de laatste repetitie, bestuursmededelingen en overige mededelingen