Mededelingen/Pauzepraatje

31 januari 2023 0 Door Harry van der Mark

Voorzitter Paul de Witte heeft in zijn pauzepraatje de volgende onderwerpen besproken:

  • Henny Coelingh bedankt ons allen voor de mooie kaart die hij heeft ontvangen. Het doet hem goed en geeft hem sterkte. Nu hij in het ziekenhuis niet verder meer geholpen kan worden, zal hij zijn laatste dagen thuis doorbrengen,
  • Piet Vendel is na lange tijd weer terug bij de repetities van het KHM. Welkom terug, Piet!!,
  • Tonny Hemel wil kennismaken met het KHM om te zien of mannenkoorzang wat voor hem is. Welkom Tonny!!,
  • De organisatie van PROMS23 bedankt ons voor de grote betrokkenheid, inzet en enthousiasme tijdens de repetities en de concerten van PROMS23. Tevens wordt aangegeven dat men voornemens is om in 2025 wederom een PROMS25 op te zetten. Graag wil de organisatie voor die volgende keer ook graag leerpunten meenemen. Wat kunnen we doen om het de volgende keer nog beter te laten slagen?
    Wij hebben dan ook het verzoek gekregen om verbeterpunten aan te leveren. Bij deze dan ook het verzoek om verbeterpunten door te geven aan onze secretaris John Vos. Graag uiterlijk 9 februari schriftelijk je verbeterpunten doorgeven aan secretaris@khmk.nl Let op: onze secretaris neemt alleen verbeterpunten mee, als zij schriftelijk, via de mail, zijn aangeleverd!!!
  • De contributie zal worden verhoogd met het door de Algemene Ledenvergadering bepaalde indexatiepercentage. De penningmeester schrijft hier over in zijn brief (bijlage):