Laatste versie kooropstelling

19 mei 2022 0 Door Harry van der Mark

Hans Kolenbrander heeft een update gemaakt van de kooropstelling. Hij vraagt om hier kennis van te nemen en zaterdag a.s. te gaan staan zoals in de opstelling staat weergegeven.

Klik op de link om de kooropstelling te downloaden