In memoriam Herman Wiggers

18 januari 2022 0 Door KHMK

Op 30 december overleed na een vrij langdurig ziekbed, op de leeftijd van 88 jaar,
ons oud lid en beste vriend Herman Wiggers. Hij was jarenlang als zanger en
bestuurslid aan ons koor verbonden.

Het aantrekken van nieuwe leden had jaren geleden ook zijn warme belangstelling.
Zijn enthousiasme klonk tot in Delden door waar menige plaatsgenoot, onder wie
schrijver dezes, niet voor de steekhoudende argumenten van Herman kon zwichten.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor de enthousiaste en bekwame wijze waarop
hij zijn diverse taken vervulde.

Namens dirigent het bestuur en alle leden van het KHM condoleer ik hierbij zijn
echtgenote Annie, kinderen en kleinkinderen ,van harte met het grote verlies. en wens
hen veel sterkte in de komende tijd.

Dat Herman moge rusten in vrede.

Gerhard Bebseler.