Bestuursmededelingen

2 december 2021 0 Door Harry van der Mark

In december vervallen de repetities

Nu er niet meer gerepeteerd kan worden gedurende drie weken vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de repetities voor de hele decembermaand stop te zetten.

De repetities van het KHM waren al geschrapt voor de eerste drie weken van december i.v.m. de coronamaatregelen. Het bestuur heeft nu besloten dat er ook de 23e december niet gerepeteerd wordt. Dat maakt het voor iedereen duidelijk en geeft ons ook de gelegenheid even de ontwikkelingen op het gebied van de corona besmettingen aan te zien. Meerdere koorleden hebben al aangegeven niet te willen repeteren in een tijd dat het aantal besmettingen maar blijft toenemen.

We hebben nog even overwogen om online te gaan repeteren. Uiteindelijk hebben we besloten om dat niet te doen. Enerzijds omdat we hopen dat het stopzetten van de repetities van korte duur en anderzijds er wel een hele organisatie moet worden opgetuigd. Daarbij komt dat het enthousiasme voor online repeteren niet erg groot is.

Dit houdt in dat we op 13 januari 2022 (de 1e donderdag na de kerstvakantie) weer starten met de repetities. Mocht het zo zijn dat we nog niet fysiek mogen repeteren, dan zullen we online gaan repeteren. Er is dan ook voldoende tijd om alles goed voor te bereiden.

Reminder: Kopij voor de laatste Stem

Nog even een herinnering: Donderdag 2 december is de uiterste datum voor inlevering van kopij voor De Stem aan redactie@khmk.nl . De Stem komt uit op donderdag 16 december en wordt zo veel mogelijk thuis bezorgd.  

Save the date: 27-31 juli: Utrecht Zingt festival Leading Voices

Voor de liefhebbers!! In de periode van 27-31 juli 2022 vindt er in Utrecht een groots zangfestival plaats. Niet alleen concerten, maar ook workshops, ‘open singings’, sprekers etc. Er wordt afgesloten met een grootste zangmanifestatie. Meer informatie: www.leadingvoices.nl