Ook gevolgen voor KHM door strengere maatregelen van kabinet

27 november 2021 0 Door Harry van der Mark

De strengere maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd per 28 november, hebben ook consequenties voor het KHM. In dit artikel leest u daar meer over.

Met ingang van 28 november zijn de repetities van het KHM op donderdagavond afgelast. De maatregelen gelden (voorlopig) t/m zondag 19 december. De eerste repetitie zou dan weer mogelijk kunnen zijn op donderdag 23 december. Uiteraard houden we u op de hoogte of en wanneer we weer kunnen starten met de repetities.

De jubileumactiviteit op donderdag 16 december komt hiermee te vervallen. Jammer, maar we hadden toch al besloten om het feestje te schrappen omdat het in de huidige omstandigheden niet verantwoord zou zijn zo’n feestje te organiseren en omdat het ook niet echt een feestje kan zijn in deze tijd van beperkende maatregelen. We hopen maar dat we het feestje volgend jaar (als het KHM 136 jaar bestaat) alsnog kunnen vieren. Wat in het vat zit…………..!

We wensen iedereen, ondanks alles, een goede tijd toe in (kleine) familiekring. en voor alles: Blijf Gezond!!!

Kopij gevraagd voor de fysieke STEM

Op 16 december verschijnt de laatste fysieke editie van de Stem, het verenigingsorgaan van het KHM. Bij deze een oproep aan iedereen om een leuk stukje te schrijven voor deze editie.

Het zou leuk zijn als de laatste editie van De Stem een memorabele inhoud zou krijgen van gevarieerde stukjes van de (vriendenkring)leden over aangelegenheden die betrekking hebben op het KHM. Ook andere verhalen zijn welkom!
U kunt uw bijdrage insturen uiterlijk donderdag 2 december a.s. aan redactie@khmk.nl

Vriendelijke groet,
Bestuur KHM