Afspraken Corona regels repetitie

5 november 2021 0 Door KHMK

Tijdens de repetitie van 4 november hebben we een stemming gehouden over de uitvoering van de corona regels per 6 november 2021, dit zijn de afspraken die daaruit voort vloeien.

Corona-Check

Bij aanvang van de repetities hebben we van een ieder de QR-Code gecontroleerd en daarbij de vraag gesteld of je al dan niet volledig gevaccineerd bent.

De vaccinatiegraad bij de koorleden was 100%, daarom vonden wij (het bestuur) het niet nodig om de check ieder donderdag opnieuw uit te voeren.
Vanaf zaterdag moet dat officieel wel weer, echter we hebben na stemming (waarbij 1 tegenstemmer) afgesproken dit zo te houden. Dus we hebben geen QR-code / Corona-check nodig bij aanvang van de repetities (let wel, bij ons evenement van 16 december, mocht dat door gaan met de dan geldende regels, geldt deze controle wel (Oyfo niet wij voert dan namelijk de controle uit)

1.5 meter afstand

Er waren wel meer koorleden die het belangrijk vonden dat de 1.5 meter tijdens de repetitie wordt gehandhaafd. Dit was echter een relatief klein aantal (3 mensen) we hebben daarom afgesproken:

De stoelen worden op de gebruikelijke manier opgezet (in een ruime, halve cirkel) echter me mensen die behoefte hebben aan meer ruimte (lees anderhalve meter van de andere koorleden) kunnen zelf hun stoel dusdanig plaatsen dat voor hun een veilige zing omgeving is ontstaan.

Wij vragen de overige koorleden daar ook rekening mee te houden, heeft een koorlid voor zichzelf ruimte gecreëerd zet dan ook je eigen stoel niet dichterbij, hou ook rekening in et passeren met het respecteren van deze 1.5 meter.

Algemene afspraken

  • Bij klachten blijf je thuis, ook bij geringe klachten (ook wanneer je van je zelf weet dat het enkel een onschuldige verkoudheid is!).
  • Niezen doe je in je elleboog en weg van de andere zangers.
  • Was regelmatig je handen.
  • Oyfo heeft haar ventilatiesysteem laten beoordelen op de COVID regels, het ventilatiesysteem voldoet aan alle eisen

Op deze manier houden wij COVID, tijdens de koorrepetitie, onder controle