Oproep voor (reserve) Barmannen en Muntverkoper

31 oktober 2021 0 Door KHMK

Zoals Harry tijdens zijn pauzepraatje heeft aangegeven is er dringend behoeft aan back-up voor de munt verkoop en bar dienst.

Muntverkoop wordt nu door Roel gedaan, maar mocht hij verhinderd zijn is er geen back-up. Het kan natuurlijk ook zijn dat er gerouleerd word, dit is prima samen af te stemmen. Wil je Roel bijstaan meld je dan bij Roel Vrijhoeven

Ook de mannen achter de bar hebben dringen behoefte aan extra mankracht in geval van afwezigheid, koorlid heeft zich al gemeld, maar het zou prettig zijn wanneer de bardienst meer mannen achter de hand heeft. Wil je je steentje bijdragen achter de bar meld je dan bij Bertus de Kinkelder