Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021 uitgesteld

20 april 2021 0 Door KHMK

Normaal gesproken is de maand april de maand waarin we de ALV beleggen om aan de leden te vragen het inhoudelijk en financieel beleid over het afgelopen kalenderjaar goed te keuren. Een echte fysieke ALV kan in deze maanden niet doorgaan, in verband met de Corona-maatregelen.

We willen echter ieder koorlid (en niet alleen de digitaal handigen) in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de ALV. Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV uit te stellen tot aan het moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

We hebben wel de jaarstukken kunnen samen stellen. Voor de leden die graag het inhoudelijk- en financieel jaarverslag willen inzien, verwijzen we naar het besloten deel van de website. Het jaarverslag is in te zien vanuit de website voor in het deel Koorleden, in sectie 16. Jaarverslagen. Ook in de KHM Bibliotheek zijn de jaarverslagen terug te vinden, zoek eenvoudig op jaarstukken of ga naar “Bibliotheek (koorleden)\Info Koorleden\16. Jaarverslagen”.
(We kunnen hier geen rechtstreekse links plaatsen omdat het KHM Journaal een openbare website is).

We gaan er van uit dat onze leden geen bezwaar zullen hebben tegen het uitstel van de ALV tot aan een datum die verder ligt dan het statutair verplichte half jaar na afloop van het boekjaar. Mocht er een koorlid zijn dat hier wel bezwaar tegen heeft, dan graag even contact opnemen met voorzitter Harry van der Mark.


Donderdag 29 april geen online repetitie i.v.m. de meivakantie
We merken dat er een heel behoorlijke animo is om deel te nemen aan de online repetities. Jacco en Wouter zijn beiden enthousiast en, zo te merken aan het steeds groter aantal koorleden dat deelneemt, de koorleden van het KHM ook. Heel fijn dat we in de Coronatijd toch nog een alternatief
kunnen bieden.

We gaan dan ook door met het online repeteren, tot het moment dat we weer fysiek bij elkaar mogen komen om te repeteren. Echter: op donderdag 29 april a.s. zijn zowel Wouter als Jacco niet beschikbaar. Deze repetitie komt dan ook te vervallen.