Tips om intervallen te onthouden

28 februari 2021 2 Door KHMK


Michel maakte onderstaand overzicht om intervallen beter te kunnen onthouden, doe er je voordeel mee

verderop de nadere uitleg van Michel over intervallen

Uitleg intervallen

Door: Michel Bik

Bron: Wikipedia

De naamgeving van de intervallen, in de westerse muziek, vloeit voort uit de onderlinge afstanden van tonen binnen de diatonische toonladder. Deze toonladder wordt in de westerese wereld veruit het meest gebruikt, ook door het KHM. De afstand tussen twee tonen bepalen de grootte en naam van het interval. Deze afstand kan zowel in intervalnamen als in aantallen hele of halve toonafstanden worden uitgedrukt. In de toonladder van C majeur bijvoorbeeld, zijn vijf van de zeven opeenvolgende afstanden hele toonafstanden; de intervallen e-f en b-c zijn halve toonafstanden:


De toonafstanden binnen een majeurtoonladder zijn (in rood aangegeven of het een hele of halve toon betreft) van laag naar hoog:
C—1—D—1—E—1/2—F—1—G—1—A—1—B—1/2—C

Een interval van een hele toon wordt ook wel aangeduid met het voorvoegsel “Grote”. Bijvoorbeeld: Grote secunde.

Een interval van een halve toon wordt ook wel aangeduid met het voorvoegsel “Kleine”. Bijvoorbeeld: Kleine secunde.