Mededelingen n.a.v. bestuursvergadering

15 januari 2021 0 Door Harry van der Mark

Het bestuur heeft woensdag j.l. vergaderd. Tijdens die vergadering zijn een aantal besluiten genomen. Bij deze willen we jullie graag op de hoogte stellen van die besluiten.

Corona en repeteren
Het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn al weer zullen gaan repeteren. Uit het nieuws in de landelijke media trekken we de conclusie dat het twijfelachtig zal zijn of we voor de zomervakantie zullen gaan repeteren. Voordat het vaccinatieproces ver genoeg gevorderd is en de beperkende maatregelen zullen zijn weggenomen, zijn we zeker een aantal maanden verder. We blijven goede hoop houden en we zullen, als het ook maar enigszins mogelijk is, de repetities weer gaan opstarten. We hebben in ieder geval vastgesteld dat gebruik maken van een tijdelijke locatie niet nodig is en dat we, als het zover is, gebruik zullen gaan maken van de nieuwe locatie aan de Tuindorpstraat.

Contributie 25% omlaag
We hebben besloten om de contributie voor het 1e kwartaal met 25% te verlagen en ook de jaarlijkse prijsindexatie niet te gaan toepassen. We blijven als koor onze dirigent (75%) en repetitor (50%) doorbetalen en verder hebben we nog wat algemene kosten. We betalen geen huur. De contributie kan daarom verminderd worden met 25%. Dit zal automatisch worden verrekend met de incasso voor het 1e kwartaal.
We zijn heel blij dat vrijwel alle leden het KHM trouw blijven. Eén lid (René Rikkert) heeft helaas opgezegd omdat hij zich niet zo thuis voelde bij het KHM. De rest van de leden blijven lid van ons KHM. Hulde!!! Mede daardoor kunnen we de hoop houden dat we na deze Coronaperiode nog zodanig vitaal zijn, dat het KHM weer zal ‘herrijzen’.

Online Bierproeverij
Voor de “Online Bierproeverij” hebben zich 23 mannen opgegeven, dus die gaat door!!!!! We gaan er een gezellige, informatieve en smakelijke avond van maken. De mannen die zich hebben opgegeven krijgen nader bericht over het hoe en het wat. De datum staat al wel vast. Het wordt:

Donderdag 11 februari a.s. om 20:00 uur

Artikelen voor het KHM-journaal en artikelen voor De Stem
Als je iets wilt schrijven voor het KHM-journaal, dan zien we dat graag. Leuke artikelen die te maken hebben met ons koor, de koorleden, het zingen of koormuziek zijn welkom voor het Journaal. Ook moeten de artikelen een zekere actualiteit hebben, een soort snelle berichtgeving om alle koorleden weer even bij te praten. Het bestuur besluit over de plaatsing van de artikelen in het KHM-journaal, waarbij de voorzitter het laatste woord heeft.
Uitgebreide artikelen over allerlei onderwerpen kunnen (graag!!) ingestuurd worden naar de redactie van De Stem.