Voorlopig stoppen

28 oktober 2020 1 Door KHMK

Beste leden,

Op de laatste repetitie heeft Michel in z’n pauzepraatje aangegeven dat er een kans bestaat dat repetities voorlopig niet door kunnen gaan als de negatieve ontwikkelingen zouden doorzetten.

We zien het op het journaal, we lezen het in de krant; de besmettingen van Covid 19 lopen de laatste weken snel op. Enkele leden zien dat zelfs al in hun kennissenkring. Strikt genomen mogen we blijven repeteren zoals we dat nu doen, de ruimte en de procedure voldoen aan alle eisen. Toch heeft inmiddels een substantieel deel van de koorleden al aangegeven zich niet happy te voelen met de repetities zoals die nu gaan. Ze realiseren zich dat ze echt tot de risicogroep behoren en willen zo min mogelijk risico lopen. Daarom hebben ze aangegeven voorlopig niet op de repetities te verschijnen.

Deze ontwikkelingen zijn voor het bestuur aanleiding geweest om te besluiten dat er voorlopig, de eerste vier weken, niet gerepeteerd wordt. Wij menen dat we in de komende weken, die als gedeeltelijke lockdown worden gezien, geen enkel risico mogen lopen met onze leden, die vrijwel allemaal tot de risicogroep behoren.

We blijven de situatie volgen en als er weer veranderingen zijn die onze positie verbeteren of verslechteren, dan laten we weer van ons horen.

Namens het  hele bestuur,