Repetietieschema najaar 2020

30 augustus 2020 2 Door KHMK

Beste koorvrienden.

Het is Jacco gelukt om met veel vernuft, professioneel inzicht en een beetje geluk, een corona-proof repetitieschema te maken.

Wij zijn er van overtuigd dat je dit repetiteschema ter hand neemt en alle nummers die voor de eerstvolgende repetitie op het schema staan alvast ter hand te nemen, het stof er af blaast en de desbetreffende liederen door te nemen ten einde goed voorbereid op de reptitie te komen!

Let op:
Het eerste deel van de repetitie is altijd a-capella en het tweede deel met een geheel ander repertoire is met begeleiding van de alom geprezen heer Munsterman, ook wel Wouter genoemd.

Voor de eerstvolgende repetitie op 3 september betekent dat het volgende:

De zangers die zijn ingedeeld in groep B beginnen om 20:00 uur. Kijk in het repetiteschema onder de kolom van groep B om te zien welke liederen wij die avond gaan repeteren, te beginnen met nr.13 ‘If’. Alles acapp (a-capella).

De zangers die zijn ingedeeld in groep A beginnen om 21:15 uur. Kijk in het repetiteschema onder de kolom van groep A om te zien welke liederen wij die avond gaan repeteren, te beginnen met nr.6 ‘O Gymru’. Alles met begeleiding.