KHM Protocol herstart repetities

KHM Protocol herstart repetities

24 augustus 2020 1 Door KHMK

Hengelo, 23 augustus 2020

Beste leden van het KHM,

Op 3 september willen we proberen om, na een lange periode van inactiviteit, weer te gaan starten met de repetities van het KHM. We hebben elkaar al te lang niet meer gezien, gehoord en gesproken. De oorzaak is een door ons allen verfoeid en gehaat iets, maar daar moeten we maar mee leren leven. Laten we proberen om er het best mogelijke nog uit te halen, ook al zal het nooit meer worden zoals het was. We zitten in een veranderende wereld en mogen / moeten ons daarnaar voegen. Gelukkig zien we ook mooie dingen gebeuren wereldwijd, zowel in en met mensen, als om ons heen in de natuur.

We hebben gelukkig niet lang hoeven zoeken naar een ruimte waarin er goede ventilatiemogelijkheden zijn. We hebben de ruimte gevonden in ‘ons eigen’ Museumcafé van ’t Heim. Het Museumcafé beschikt over een luchtbehandelingsinstallatie waarbij verse lucht van buiten wordt aangevoerd  en waarbij de ‘gebruikte’ lucht weer wordt afgevoerd. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de installatie bekeken en vastgesteld dat het hier een ‘Corona-veilige’ installatie betreft. Het is zelfs zo dat als de ruimte in de pauze tussen twee repetitiegroepen 15 minuten leeg is, de lucht voldoende is ververst.

Zoals afgesproken gaan we repeteren in twee groepen, groep A en groep B. Het tijdschema ziet er als volgt uit:

Groep A  repeteert van 20.00 – 21.00 uur en groep B van 21.15 – 22.15 uur. Groep A komt om 20.00 uur binnen, gaat repeteren en na de repetitie weer naar huis. In de pauze wordt de ruimte gelucht. De tweede groep komt om 21.15 uur en gaat na afloop ook weer meteen naar huis. 

Bison Futé repeteert van 18.45 – 19.45, 14 dagelijks voorafgaand aan groep A in het Museumcafé (niet in de TwenteNu zaal, omdat deze niet kan worden geventileerd).

De eerste groep repeteert a-capella o.l.v. Jacco, de tweede groep repeteert ook o.l.v. Jacco maar nu met piano ondersteuning van Wouter. Om iedereen aan zijn trekken te laten komen, wordt de volgorde van de groepen wekelijks gewijzigd. In de eerste week wordt gestart met groep B en is groep A na de pauze aan de beurt. In de tweede week start Bison Futé, dan groep A en dan groep B. De week daarna, wordt weer gestart met groep B etc. In schema (tot aan de herfstvakantie):

groepsverdeling tot de herfstvakantie 2020

Indeling van de koorleden in de groepen A en B:

Indeling van de koorleden in groep A en B
De rood gemarkeerde namen zijn gewisseld van groep

Protocol gebruik Museumcafé:

RIVM:
Te allen tijde gelden de regels van het RIVM qua hygiëne en gezondheid:
Heb je één of meer van de volgende gezondheidsklachten:

  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Blijf dan thuis, laat je testen en ziek uit. Deze maatregel geldt ook indien iemand binnen het gezin of de huishouden deze klachten heeft.

Hygiëne:
Overal in het gebouw staan hygiënepalen of handgel op tafels etc.

Het gebouw:
Bij binnenkomst in het gebouw desinfecteer je je handen. In het gehele gebouw is een éénrichtingsverkeersroute van kracht: je dient de aangegeven route naar het Museumcafé te volgen. Uiteraard houd je te allen tijde 1,5 meter afstand tot de mede-zangers en dirigent en bezoekers en collega’s en voorkom je zoveel mogelijk niet noodzakelijke verplaatsingen. De lift is toegankelijk voor 1 persoon tegelijk: maak de knoppen schoon met de aanwezige doekjes. De fietsenstalling blijft bereikbaar. Gaarne 1 persoon tegelijk naar binnen of buiten.

Garderobe:
De garderobe wordt niet gebruikt. S.v.p. de jassen meenemen naar boven en over de leuning van je stoel hangen.

Toiletten:
Graag thuis naar het toilet gaan en het toilet in ’t Heim zo min mogelijk gebruiken. In de toiletten zijn de handblazers uitgeschakeld en vervangen door papieren handdoekjes.

Het museumcafé en de keuken:
Het museumcafé en de keuken zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers en onze eigen barmensen. Er wordt geen koffie en/of frisdrank/bier verkocht. Neem je eigen flesje water mee van huis en vergeet niet dit na afloop van de repetitie weer mee terug te nemen.

Gedrag en Registratie:
De gebruikelijke gedragsregels zijn ook tijdens de repetitie van kracht: Houd 1,5 meter afstand van elkaar; geen handen schudden; hoesten/niezen in de elleboog; zo veel mogelijk je handen ontsmetten. Geen materialen uitwisselen onderling, ook geen bladmuziek.
Koorleden komen vlak voor aanvang van de repetitie binnen en gaan na afloop van de repetitie direct weer naar huis.
Koormeesters houden registratie bij van aanwezigheid op dezelfde wijze zoals we dat gewend zijn. Afmelden voor de repetitie gaat, zoals gewoonlijk, bij de koormeester van je stemgroep.

Repeteren in Zigzag formatie:
Er staan maximaal 29 stoelen in zigzag formatie. Volg de aanwijzingen op van de dirigent over de plaats die je gaat innemen. Als je eenmaal je plek hebt ingenomen, blijf je daar zitten/staan tot het einde van de repetitie.

Klaarzetten en opruimen:
Louis Brinkman werkt op dit moment aan een schema voor de portiers. Daarnaast wordt er ook nog medewerking gevraagd om te helpen bij het klaarzetten en opruimen van de zaal. De eerste ploeg die op de repetitieavond aan de beurt is, helpt bij het klaarzetten, en de laatste groep helpt bij het opruimen. Bij deze het verzoek aan iedereen om even de handen uit de mouwen te steken.

Gewijzigde parkeersituatie i.v.m. wegwerkzaamheden

De Industriestraat is een 1-Richtingstraat geworden, alleen toegankelijk vanaf het Station en is ter hoogte van het HEIM afgezet. Parkeren kan aan het braakliggende stukje tegenover het HEIM.

Vanaf het station, bij de afzetting, rechtsaf Willem de Clerqstraat inrijden en dan na 50m linksaf de W. De Clerqdwarsstraat in. Daar is het nog gratis parkeren op het grint en gras.

Vanaf de andere kant is het afgezet bij Ter Braak, de opticien. Parkeren kan daar ook.

Tot Slot:
We wensen ieder koorlid sterkte bij de afweging om te gaan herstarten met het repeteren. Tijdens de jaarvergadering heeft een zeer ruime meerderheid van het koor aangegeven weer te willen repeteren. We hopen dat jullie in goede gezondheid mogen komen, maar wel met een scherp en verstandig gevoel mocht er een 2e Corona fase gaan aanbreken.
Weer samen zingen is prachtig, maar we willen er niet ziek door worden.

Graag tot 3 september,
Bestuur KHM