Informatie

Er komt heel wat kijken bij de planning en organisatie van zo’n koor en wat zijn er veel personen
(en bedrijven!) bij betrokken.
Klik op een knop en lees er alles over.